slide3

Хайрын шүлэг

Зүүдэнд минь инээж, зүрхэнд хайр шивнэсэнЯлдам чамгүйгээр яах билээ зүрх миньДуулаад дуусаагүй дуу ...